Wat is een beroepskeuzetest

Een beroepskeuzetest helpt je bij je zoektocht naar de juiste studie én de juiste baan. De meeste eindexamenkandidaten hebben nog geen flauw idee van wat zij later willen worden. Natuurlijk hebben zij al in een vroeg stadium een profiel moeten kiezen, dat in ieder geval aansluit bij hun interesse en hun capaciteiten. Vaak hebben zij zich ingeschreven op een vervolgstudie, zonder zich werkelijk verdiept te hebben in die studie en de kans op de arbeidsmarkt. Het is daarom verstandig al vroeg een beroepskeuzetest te doen.

Wat kun je er mee?

Een beroepskeuzetest haalt niet alleen je persoonlijkheid boven water, maar ook je vaardigheden, kennis en waar je belangstelling naar uit gaat. Uit de beroepskeuzetest komen voorkeuren naar boven voor algemene beroepsrichtingen. Zodoende weet je ook welke studie wel en welke studie absoluut niet bij je zal passen. De uitslag van een beroepskeuzetest is vaak algemeen. Wanneer er bijvoorbeeld als beroepsrichting ´gezondheidszorg´ uit komt rollen is dat een breed begrip. De kandidaat moet daar zelf een conclusie trekken en een eventuele specialisatie uit halen en moet zelf de keuze maken voor een specifiek beroep in deze branche.

Waar vind je een goede beroepskeuzetest

Op internet zijn verschillende beroepskeuzetesten te vinden. De meeste zijn gratis en het is aan te bevelen om er altijd meerdere te doen. Zodoende krijg je een goed beeld van je eigen capaciteiten. Vind je het moeilijk om daarna een keuze te maken? Of vind je het moeilijk een eigen conclusie te trekken na het doen van dergelijke tests? Er zijn genoeg loopbaanbureau´s waar loopbaanadviseurs en coaches je verder kunnen helpen. Aan de hand van diverse interviews, vragenlijsten en rollenspellen, kunnen zij een nauwkeuriger beeld geven van je capaciteiten en in welke beroepen je de meeste kans van slagen hebt.

Meest gebruikte methode

De meest gebruikte methode bij een beroepskeuzetest is de zogenaamde ´big five´. Deze persoonlijkheidstest wordt door veel psychologen gebruikt. Aan de hand van deze methode wordt je persoonlijkheid vastgesteld. Deze persoonlijkheidstest bestaat uit vijf onderdelen; emotionele stabiliteit, extraversie, openheid voor ervaringen en ideeën, de mate waarin iemand op eigen gewin uit is en in hoeverre iemand zorgvuldig is en doelgericht te werk gaat.  Met meer inzicht in jouw persoonlijkheid in combinatie met andere gegevens, kan er een persoonlijke beroepskeuze worden geadviseerd. De een krijgt het advies ´zeer zelfstandig´ te werken in de commerciële sector, terwijl een ander het advies krijgt ´dienstverlenend´ werk te zoeken in de non-profit sector.