PRIVACYVERKLARING

Op deze website biedt de eigenaar, Call Creatieve Communicatie, je de mogelijkheid om persoonlijkheidstesten te doen. Bij deze diensten vragen we je om enkele persoonsgegevens, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres. In deze privacyverklaring leggen wij uit om welke reden wij deze gegevens van je verzamelen en wat we daarmee doen.
Call Creatieve Communicatie is onder meer uitgever van de websites: Werksite.nl, Vakbaan.nl, 123studie.nl, NationaleEnquete.nl, OpenTest.nl, DirectTest.nl, Beroepskeuzetest.nu en Perzoneel.nl.

Na afronding van de tests kan Call Creatieve Communicatie je testuitslagen, nieuwsbrieven, adviezen en tips omtrent haar diensten versturen per telefoon, e-mail en andere media. Ook sturen wij je tenminste eens per twee weken een nieuwsbrief of partnermailing en berichten met informatie over producten en diensten van Call Creatieve Communicatie. Wij stemmen deze informatie af op jouw profiel, dat we opbouwen aan de hand van de informatie uit de resultaten van onze diensten die over je interesses, persoonlijke situatie en dergelijke gaan. Daarnaast kun je worden gecontacteerd door geselecteerde partners van Call voor het volgende:

- Geselecteerde partners van Call Creatieve Communicatie bijdragen laten leveren aan deze nieuwsbrieven en berichten. Hiervoor geven wij deze partners inzicht in geaggregeerde profielen, zodat ze hun bijdragen daarop kunnen afstemmen, maar zij krijgen geen kopie van jouw gehele individuele profiel.
- Geselecteerde partners van Call Creatieve Communicatie jou laten bellen of e-mailen als zij naar onze mening relevante informatie voor je hebben, gebaseerd op je profiel.

Wij kunnen hierbij gebruik maken van ingeschakelde derden die in onze opdracht de nieuwsbrieven en andere berichten versturen.

Indien je in de test hebt aangegeven bepaalde producten, diensten en/of activiteiten van een adverteerder te willen ontvangen, dan zullen wij ervoor zorgdragen dat de geselecteerde adverteerder aan het verzoek kan voldoen.

Wanneer je in de test aangeeft ander werk te zoeken of je CV upload, dan worden je gegevens gedeeld met onze dochteronderneming Perzoneel Werving, Selectie en Advies.

Bij registratie abonneren wij je op de nieuwsbrief van Hotelkamerveiling. Je kunt je hiervoor afmelden via de link in elke nieuwsbrief.

Indien je geen prijs stelt op informatie over activiteiten, nieuwe producten en diensten van Call Creatieve Communicatie, dan is het mogelijk om je gegevens daartegen te laten blokkeren. Ook kun je de toestemming voor het gebruik van je e-mailadres intrekken. In beide gevallen kun je dit melden aan: Call Creatieve Communicatie, Postbus 79, 9470 AB Zuidlaren. Of via feedback(@)callcommunicatie.nl (de haakjes weglaten!). 

Laatst gewijzigd: 03-11-2010