Ontstaan beroepentest

De beroepskeuzetest is een niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Zelfs jonge scholieren weten al, voordat ze het eindexamenjaar ingaan, wat een beroepskeuzetest inhoudt en hoe het hen kan helpen in de zoektocht naar een goede vervolgopleiding. De beroepskeuzetest is echter nog niet zo oud en is overgewaaid uit Amerika. Uiteindelijk is de beroepskeuzetest een wereldwijd gebruikte methode voor jong en oud om meer inzicht te krijgen in eigen kwaliteiten.

John Holland

De stichter en oprichter van de beroepskeuzetest is de Amerikaan dr. John Holland. Hij ontwikkelde een theorie die de Holland Codes werd genoemd. De beroepskeuzetest is op deze theorie gebaseerd. Wanneer mensen een beroep kiezen dat het beste aansluit bij hun persoonlijkheid zullen zij meer succesvol en tevreden zijn, dan mensen die niet deze keuze hebben gemaakt. In de Holland Codes beschrijft John Holland zes persoonlijkheidstypes en werkomgevingen.

Basis beroepskeuzetest

Met zijn theorie heeft John Holland de basis gelegd voor de beroepskeuzetest zoals wij die nu kennen. Zijn zes persoonlijkheidstypes combineert hij met zes werkomgevingen. Zo onderscheidt  hij: realistisch ingestelde mensen, die veelal goed zijn in fysiek werk en praktisch zijn ingesteld. Onderzoekende types, die veelal analytisch en intellectueel zijn ingesteld. Artistieke mensen die uitblinken in originele en creatieve gedachten. Sociale mensen die graag samenwerken, anderen helpen en verzorgen. Dan zijn er nog de ondernemende mensen die goed kunnen overtuigen en veelal leiderschap van nature met zich meedragen. Als laatste onderscheidt hij de conventionele types die zich graag houden aan regels en daar veel waarde aan hechten.

Toepassing

Vandaag de dag worden al deze persoonlijkheidstypes nog steeds in elke beroepskeuzetest toegepast. De afgelopen 25 jaar zijn de verschillende typologieën wel herzien en uitgewerkt. De methode van Holland en de huidige vorm van de beroepskeuzetest is zo ontworpen, dat het mensen helpt in hun carrière en om hen te ondersteunen in het maken van de juiste opleidingskeuze. Daarbij is het van belang dat hun eigen belangstelling en competenties daarin passen.
Zonder de kennis van dr. John Holland was er waarschijnlijk geen inzicht geweest in het toetsten van het interesseveld van mensen en was een beroepskeuzetest een onbekend fenomeen geweest.