Methodiek beroepskeuzetest

De meeste beroepskeuzetesten zijn gebaseerd op dezelfde methodiek. De vragen worden opgedeeld in categorieën die bijna bij elke beroepskeuzetest weer terugkomen. Zo zijn er vragen over je karakter en je karaktereigenschappen, vragen over je competenties, vragen over je interesses en vragen over behoeftes. Globaal kunnen er zes vormen van een beroepskeuzetest worden onderscheiden, waarvan de meeste door psychologen zijn ontwikkeld.

MBTI

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is gebaseerd op de theorie van psycholoog Jung. Met deze test word je geconfronteerd met je geaardheid en de factoren die je karakter beïnvloeden. Na het invullen van deze beroepentest word je ingedeeld in een van de 16 psychologische types. Vervolgens wordt er een samenhang gezocht tussen je karaktereigenschappen en je (toekomstige) werksituatie.

Big Five

Met de Big Five, die ook wel NEO-PI-R wordt genoemd, worden vijf persoonlijkheidseigenschappen gemeten die gebaseerd zijn op extraversie, openheid, altruïsme, consciëntieusheid en emotionele stabiliteit. Daarnaast geeft deze beroepskeuzetest informatie over sociaal-emotionele en oplosgerichte capaciteiten.

Carrièreankers

Met een carrièreanker wordt een waarde toegekend aan je loopbaan. Aan de hand van een vragenlijst kom je er achter hoe je zelf staat ten opzichte van onder andere je uitdagingen, je levensstijl en je loopbaankeuze.

LSI

De Live Styles Inventory (LSI) analyseert je gevoelens en gedachten en richt zich op drie pijlers: constructief, passief/defensief en agressief/defensief. Door LSI weet je wie jijzelf bent, maar kom je er ook achter hoe anderen je zien. Het individueel profiel dat na deze beroepskeuzetest duidelijk wordt, kan effectief worden ingezet bij het zoeken naar de juiste baan.

FIRO-B

Bij het Fundamental Interpersonal Relations Orientation Behaviour (FIRO-B) krijg je een vragenlijst die zich richt op de basis beginselen in ons bestaan; macht en invloed, behoefte aan warmte en als laatste empathie. Bij de FIRO-B beroepskeuzetest wordt niet alleen naar je externe, maar ook naar je interne behoefte gekeken.

Thurstone beroepentest

De Thurstone beroepentest is een klassieke beroepskeuzetest die door middel van vragen inzicht geeft in je beroepsvoorkeuren. Vijf voorkeuren komen hierbij om de hoek kijken: techniek, natuurwetenschap, biologie, sociaal werk en artistieke uitingen.